Đặt Ngay
+55 (41) 2106-0099
Đặt Ngay

Ẩm thực

The King’s Palace Restaurant

 • _56 - Cópia
 • _61 - Cópia
 • Hotel Del Rey-1 - Cópia
 • Hotel Del Rey-7
 • Hotel Del Rey-4 - Cópia
 • Hotel Del Rey-6 - Cópia
 • Hotel Del Rey-2 - Cópia
 • Hotel Del Rey-3 - Cópia

Giờ mở cửa

 • Thứ 2
  12:00 - 22:00
 • Thứ 3
  12:00 - 22:00
 • Thứ 4
  12:00 - 22:00
 • Thứ 5
  12:00 - 22:00
 • Thứ 6
  12:00 - 22:00
 • T7
  12:00 - 22:00
 • CN
  12:00 - 22:00

Thể loại ẩm thực

 • Món Brazil

Các chi tiết khác

 • Món lẻ
 • Chỗ ngồi ngoài trời
 • Nên đặt bàn trước
Close